Раменни кръгове

„Шиен отдел на гръбначния стълб - кръгове на раменете“ Легнете на постелка в легнало положение. В изходна позиция дланите на ръцете ви сочат към пода, а краката ви са нагоре. Сега обърнете дланите си навън и дръпнете лопатките си заедно.

Оказвайте натиск върху пода едновременно с лопатките. Повторете това движение 10 пъти. Продължете със следващото упражнение за BWS