Привеждане на рамото

"Рамо аддукция”Седнете или застанете до маса и поставете комплекта ръка върху него. Рамото няма да бъде изтеглено нагоре. Горната част на тялото ви е изправена, раменете са изтеглени назад.

Натиснете вашия ръка плътно в подложката и задръжте напрежението за 5-10 секунди. Ще усетите мускулите под мишницата. Направете 5 повторения на това. Продължете със следващото упражнение