Определение на шока

Шок (синоними: Остра циркулаторна недостатъчност; Остра периферна циркулаторна недостатъчност; Асептичен шок; Хеморагичен шок; Ендотоксинов шок; Хиповолемичен шок; Хематологичен шок; Хеморагичен шок; Сърдечен шок; Кардиогенен шок; Кардиореспираторен колапс; Сърдечно-съдов колапс; Сърдечно-съдов шок; Циркулаторен колапс; Циркулаторна недостатъчност; Периферен съдов колапс; Периферна циркулаторна недостатъчност; Шок поради кръвоизлив; Вазомоторен припадък; Размер дефицит шок; ICD-10 R57: Шок, некласифициран другаде) се отнася до циркулаторна недостатъчност поради неадекватна перфузия (хипоксия / липса на кислород снабдяване) на органи.

Има несъответствие между необходимото и действителното кръв снабдяване на организма. Това може да бъде причинено например от масивна загуба на кръв при пътнотранспортно произшествие. След това тялото се опитва да се концентрира върху снабдяването кръв към най-важните органи, които, ако се удължат, могат да имат вредно въздействие върху останалите органи.

Хемодинамично („течна механика на кръвта“), шок се определя като устойчива систолна кръвно налягане <80 mmHg или средна артериална стойност <60 mmHg.

Шокът се класифицира в четири категории:

 • Хиповолемичен шок (= неадекватна перфузия на органи поради предимно остра вътресъдова загуба на обем / остър дефицит на обем); това е разделено на четири подгрупи
  • хеморагичен шок - поради остро кървене без значително увреждане на тъканите.
  • Травматично-хеморагичен шок - в резултат на остро кървене с увреждане на тъканите (→ освобождаване на активаторите на имунната система).
  • Хиповолемичен шок в по-тесен смисъл: критично намаляване на обема на циркулиращата плазма без остър кръвоизлив
  • Травматичен хиповолемичен шок: критично намаляване на циркулиращата плазма сила на звука без остър кръвоизлив с увреждане на тъканите (→ освобождаване на медиатори).
 • Разпределителен шок - относителна хиповолемия, дължаща се на патологично (патологично) преразпределение на абсолютния вътресъдов обем (най-честата форма на шок); това е разделено на три подгрупи:
  • Анафилактичен шок (анафилаксия) и анафилактоиден шок - шок в резултат на тежък алергична реакция (обикновено като независима алергична реакция, зависима от мастоцити (тип I, IgE-медиирана; главно поради отрова на насекоми, храна и наркотици), което води до нарушаване на регулацията на периферната циркулация с относително сила на звука дефицит поради увеличен капилярен пропускливост, т.е. т.е. преминаване от интраваскуларен обем към екстраваскуларен (виж по-долу анафилактичен шок).
  • Септичен шок - шок поради тежка генерализирана инфекция (отравяне на кръвта), което води до нарушаване на регулацията на периферното кръвообращение с относителен дефицит на обем поради съдова дилатация (вазодилатация) (виж по-долу сепсис)
  • Неврогенен шок - шок поради дразнене на вегетативния нервната система в резултат на болезнено нараняване.
 • Кардиогенен шок - шок поради остра повреда на помпата (остра дясна сърце неуспех (RHV), остър ляв сърдечна недостатъчност (LHV): напр. Инфаркт на миокарда (сърце атака) (свързана с инфаркт кардиогенен шок (ICS)) (виж по-долу кардиогенен шок).
 • Обструктивен шок - препятствие на потока пред или зад сърце, т.е. състояние, причинено от запушване (свиване) на големи съдове или сърцето; подобен по симптоматика на кардиогенен шок, но трябва да се разграничава от него поради принципно различните необходими терапевтични мерки

Шокът може да бъде симптом на много заболявания (вижте под „Диференциални диагнози“).

Курс и прогноза: Шокът представлява опасност за живота състояние. Курсът и прогнозата зависят от настоящата форма на шок. Ако не се лекува, шокът обикновено е фатален.Прогнозата до голяма степен зависи от ранното разпознаване и адекватното лечение на шока.