Шок: Усложнения

Следват основните състояния или усложнения, на които шокът може да допринесе:

Симптоми и необичайни клинични и лабораторни находки, които не са класифицирани другаде (R00-R99).

  • Многоорганна недостатъчност (MODS, синдром на многоорганна дисфункция; MOF: Многоорганна недостатъчност) - едновременна или последователна недостатъчност или тежко функционално увреждане на различни жизненоважни органични системи в тялото в резултат на дисбаланс между търсенето на O2 и предлагането на O2.