Херпес зостер (херпес зостер): Профилактика

От март 2018 г. е одобрена адювантна субединична обща ваксина (съдържаща гликопротеин Е на патогена) за профилактика на херпес зостер (HZ) и постхерпетичен невралгия (PHN) при лица на 50 и повече години. Това има висок защитен ефект дори при по-възрастни възрастови групи и освен добра безопасност има и по-голяма продължителност на защита (поне 10 години).

Ваксинацията е стандартна и показана ваксинация в Германия.

За профилактика на херпес zoster, трябва да се обърне внимание и на намаляването на рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори (= повишен риск от зостер).