Сензомоторни стелки: Кога са необходими?

Как работят сензомоторните ортези за крака?

Особеността на меките сензомоторни стелки са притискащите подложки – еластични камери, известни още като подложки. Те са вградени в подметката и постоянно стимулират сетивните клетки (рецептори), които са отговорни за собственото възприемане на дълбочината на тялото. Мозъкът използва стимулите, предавани от тези сетивни клетки, за да определи позицията на тялото в пространството.

В допълнение, сензомоторните стелки предизвикват промени в напрежението в сухожилията на мускулите на краката. Това променя възприятието за дълбочина. Когато мозъкът обработва тази нова информация, мускулите на краката реагират по съответния начин. В крайна сметка сензомоторните стелки насърчават по-добра стойка, което противодейства на мускулното напрежение и крампи.

Сензомоторни стелки: Опит