Обезопасяване на място на произшествие: Как да се държим правилно

Кратък преглед

 • Какво означава обезопасяване на местопроизшествието? Направете мястото на произшествието видимо за други участници в движението на ранен етап, например чрез предупредителен триъгълник и аварийни светлини.
 • Обезопасяване на местопроизшествието – ето как: паркирайте собствения си автомобил отстрани на пътя, ако е възможно, включете аварийните светлини, ако е необходимо, облечете жилетка с висока видимост, поставете предупредителен триъгълник на достатъчно разстояние от мястото на инцидента Инцидентът.
 • В какви случаи? При пътнотранспортни произшествия, но и в модифицирана форма при злополуки у дома, във фирми, училища, детски градини и др. (напр. изключване на тока, изключване на машината).
 • Рискове: Ако оказващият първа помощ е невнимателен на мястото на инцидента, той или тя може да бъде ударен от преминаващо превозно средство.

Внимание!

 • В случай на пътнотранспортно произшествие всеки, чието поведение може да е допринесло за произшествието, е законно задължен да спре. Удрянето и бягството е също толкова наказуемо, колкото и неоказването на помощ.
 • Оказващите първа помощ трябва да помислят първо за собствената си безопасност, да се държат спокойно и предпазливо на мястото на инцидента и по възможност да се движат само встрани от пътя и/или зад бариерата.
 • Ако оказващ първа помощ започне да спасява пострадалия или да оказва първа помощ, без да е обезопасил местопроизшествието, той застрашава себе си, пострадалия и останалите участници в движението!
 • Спешното обаждане и оказване на първа помощ трябва да се извършват само след обезопасяване на мястото на инцидента.

Обезопасете мястото на инцидента – това е първото нещо, което трябва да направите като оказващ първа помощ в случай на пътнотранспортно произшествие, ако на място няма друг оказващ първа помощ или спешна помощ. Едва тогава трябва да окажете първа помощ на мястото на инцидента. Как да обезопасим мястото на произшествието:

 1. Бъди спокоен! Ако тичате през глава на мястото на инцидента, само ще застрашите себе си.
 2. Паркирайте автомобила си: Ако е възможно, паркирайте автомобила си отстрани на пътя, изключете двигателя и включете аварийните светлини. Последното е особено важно привечер или на тъмно.
 3. Предпазна жилетка и предпазни ръкавици: Облечете предпазната жилетка и сложете медицински ръкавици, за да се предпазите от евентуална инфекция при контакт с пострадалия/те.

Шофьорите са длъжни да носят жилетка с висока видимост, ако трябва да напуснат автомобила си поради катастрофа или авария на магистрали, в мъртви зони и при лоша видимост. На автомобил трябва да се носи една жилетка с висока видимост.

Обезопасяване на местопроизшествието – следващи действия

Веднага след като обезопасите мястото на произшествието, трябва да направите преглед на местопроизшествието. В крайна сметка можете да предоставите първа помощ само ако знаете „какво е какво“. Освен това ще забележите всички потенциални източници на опасност и можете или да ги отстраните (напр. да изключите двигателя), или да отидете на безопасно място.

Осъществяване на спешно повикване

Сега направете спешно повикване. Важно е да посочите:

 • където се случи инцидентът,
 • какво се е случило,
 • колко души са ранени,
 • за какъв вид наранявания става въпрос и
 • кой се обажда.

Не затваряйте веднага след това, а останете на линията, в случай че има допълнителни въпроси. Службите за спешна помощ ще прекратят разговора. Не се страхувайте от обаждането: опитният персонал в спасително-координационния център ще ви разпита стъпка по стъпка и ще насочи обаждането.

Можете също така да помолите други участници в движението, които са спрели, да поемат спешното повикване или да предупредят насрещния трафик.

Спасяване на ранените

Спазвайте дистанция от отворените въздушни възглавници, когато спасявате пострадали. Те са горещи веднага след разгръщането и могат да причинят изгаряния. Ако надутият газ е излязъл от въздушната възглавница, можете да я натиснете настрани. Дори ако въздушните възглавници не са се отворили при инцидента, трябва да спазвате дистанция, за да сте в безопасност. Те могат да се разгърнат впоследствие и да наранят първите реагиращи или да катапултират обекти през колата.

В съвременните превозни средства има много компоненти с електрическо управление (електрически стъкла, регулируеми седалки и др.). При определени обстоятелства тези функции могат да помогнат за спасяването на хора от автомобила. След това изключете автомобила, но оставете ключа в запалването.

Проверете дали краката на жертвата са заклещени. Ако е възможно, издърпайте пострадалия от превозното средство – в зависимост от транспортното средство, участвало в инцидента. Можете също да използвате спасителната дръжка (известна още като дръжка Rautek или спасителна дръжка Rautek), за да спасявате по-тежки хора от превозни средства. Ако човек е блокиран в превозното средство, говорете с него и го успокойте, доколкото е възможно. Ако е възможно, не оставяйте хванатото лице само.

Ако сте в безсъзнание, свалете каската, както следва: Подпрете тила си с една ръка. С другата ръка хванете долния ръб на каската и внимателно я издърпайте. Главата трябва да се движи възможно най-малко. Това работи най-добре с втори помощник. Единият поддържа главата и врата, другият внимателно издърпва шлема отгоре. Избягвайте всяко ненужно напрежение или движение след това. Мерките за първа помощ трябва да се предприемат едва след като каската е свалена.

Ако ранен човек лежи извън превозното средство, вие също трябва да го спасите от опасната зона, също като използвате спасителната дръжка. Приближете се до жертвата откъм главата, плъзнете предмишниците си под главата, врата и гръбначния стълб и внимателно изправете горната част на тялото. Протегнете ръка около жертвата и хванете ръка (лакът от едната страна на тялото, китка от другата) и я издърпайте нагоре и извън опасната зона.

Оказвайте първа помощ

Ако жертвата е в безсъзнание, но диша, поставете я в легнало положение. Ако вече не дишат, трябва незабавно да започнете реанимация (сърдечен масаж и спасително дишане).

Кога да обезопася местопроизшествие?

Съгласно закона за участник в произшествието се счита всеки, чието поведение по някакъв начин е допринесло за произшествието. Всички участници в произшествието са длъжни да спрат, да обезопасят местопроизшествието, да направят преглед на последствията от произшествието и да окажат необходимата първа помощ след повикване на спешна помощ.

Обезопасяването на местопроизшествието може да е необходимо не само при пътнотранспортни произшествия, но и при инциденти в училище или детска градина, у дома или на работа. Обезопасяването на мястото на произшествие включва например изключване на захранването, изключване на работещи машини и/или премахване на необезопасени предмети от опасната зона.

Обезопасяване на рискове на мястото на произшествие

Като оказващ първа помощ винаги трябва да мислите за собствената си безопасност, когато обезопасявате мястото на инцидент. Например, ако вървите по ръба на пътя, вместо да поставите предупредителния триъгълник, може да бъдете ударени от движещ се трафик. Ако не проверите дали превозното средство, участвало в инцидента, е без гориво, преди да го приближите, можете да се изложите на опасност от предстояща експлозия.

Когато спасявате пострадали, внимавайте да не се изгорите върху отворените въздушни възглавници. Също така спазвайте дистанция от въздушни възглавници, които не са били отворени. Впоследствие те могат да експлодират и да ви наранят или да катапултират части от колата през превозното средство.