Шизофрения: Причини

Патогенеза (развитие на заболяването)

Шизофрения е резултат от многофакторно събитие, при развитието на което не само влиянията на околната среда, но и генетичните фактори играят важна роля. Генетичната тежест от родители и баби и дядовци се оценява на най-малко 80%. SNP (единичен нуклеотиден полиморфизъм; виж по-долу) в момента може да обясни 30-50% от генетично обусловения риск от шизофрения. „Уязвимостта-стрес-модел на преодоляване ”по Зубин и Нюхерлайн включва няколко фактора в развитието на болестта. Те включват преди всичко генетичен компонент, както и нарушения в развитието. Хистологичните изследвания разкриха редица промени в мозък, Като мозъчна атрофия (свиване на мозъка) и най-вече намаляване на сила на звука от морско конче (част от мозъка; разположена в темпоралния лоб и централна комутационна станция на лимбична система; лимбичната система се използва за обработка на емоции и генериране на поведение на движение) и амигдалата (corpus amygdaloideum (ядро на амигдала); част от лимбичната система; играе ключова роля в развитието на тревожност). Освен това се смята, че различни невротрансмитери (пратеници) също оказват влияние върху развитието на шизофрения, но има противоречиви твърдения за това. Възможно е да има относителен дефицит на GABA (гама-амино-маслена киселина) в мозък; в едно проучване по този въпрос тежестта на дефицита корелира с клиничните симптоми.

Етиология (причини)

Биографични причини

 • Генетично бреме от родители, баби и дядовци (изчислено на най-малко 80%); SNPs (единичен нуклеотиден полиморфизъм) в момента могат да обяснят 30-50% от генетичния риск от шизофрения
  • Рискът от заболяване се увеличава със степента на генетична свързаност с човек, който има шизофрения
   • За монозиготни близнаци степента на съгласие е приблизително 50%
   • Деца на двама засегнати родители 27.3%
   • Деца на един засегнат родител 7.0%
   • Роднини от първа степен около 9%
   • Роднини трета степен около 2%
  • Генетичен риск в зависимост от генните полиморфизми:
   • Гени / SNP (единичен нуклеотиден полиморфизъм; английски: единичен нуклеотиден полиморфизъм):
    • Гени: DRD2
    • SNP: rs6277 в гена DRD2
     • Алелно съзвездие: CT (1.4-кратно).
     • Алелно съзвездие: CC (1.6 пъти)
  • Генетични заболявания
   • Синдром на микроделеция 22q11 - промени на дългото рамо на хромозома 22 в позиция 11: Липса на a ген (нокаут на гена DGCR8), който обикновено предотвратява неконтролирано мозък активност в кората (мозъчна кора); последствията включват аномалии на сърце и лице, тимусна аплазия (частично или пълно отсъствие на тимуса), цепнатина на небцето, хипокалциемия (калций дефицит) и първичен хипопаратиреоидизъм (паратиреоидна недостатъчност), както и забавяне на развитието; Освен това съществува 30-кратно повишен риск от развитие психоза в сравнение с общото население; разпространение 1 на 3 000 души
 • По-висока възраст на родителите при раждането
 • Усложнения при бременност или раждане, като вътрематочно недохранване или несъвместимост на резус фактор (резус несъвместимост)
 • Раждане през зимата или началото на есента
 • Статут на етническо малцинство
 • Ранни увреждания в развитието
 • Ниска интелигентност

Поведенчески причини

 • Консумация на стимуланти
  • Тютюн (пушене)
 • Употреба на наркотици
 • Психо-социална ситуация

Причини, свързани със заболяване

 • Епилепсия (припадъчно разстройство)
 • Психотични разстройства като шизоафективно разстройство или шизоидно разстройство на личността

Други причини