Schönlein-Henoch Purpura: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Кръв, хемопоетични органи-имунната система (D50-D90).

Сърдечносъдова система (I00-I99).

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

Мускулно-скелетна система и съединителната тъкан (M00-M99).

Новообразувания - туморни заболявания (C00-D48)

  • Левкемия (рак на кръвта)