Пурпура на Шьонлайн-Хенох: Усложнения

Следват най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе пурпурата на Schönlein-Henoch:

уста, хранопровод (хранителна тръба), стомахи червата (K00-K67; K90-K93).

  • Илеус (чревна обструкция)
  • Исхемия (намалена кръв поток) в участък от червата.
  • Перфорация (разкъсване) на червата
  • Ulcus ventriculi (стомашна язва)

Пикочно-полова система (бъбреци, пикочни пътища - репродуктивни органи) (N00-N99)

  • Остра бъбречна недостатъчност
  • Хронична бъбречна недостатъчност (бъбречна слабост)
  • Месангиопролиферативна гломерулонефрит (възпаление на гломерулите / бъбречните корпускули) с мезангиални IgA отлагания.