Скарлатина (Scarlatina): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

  • Бактериология: откриване на патогени на култура, обикновено от тампони на сливици или рани и евентуално кръвна култура за патоген (Β-хемолитичен стрептококи) и съпротива.
  • Серология: АК срещу стрептококи (анти-стрептолизин; анти-стрептокиназа, анти-стрептодорназа [= анти-ДНК-аза В]).