Скарлет треска (Скарлатина): Или нещо друго? Диференциална диагноза

Кожа и подкожно (L00-L99).

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).