Гребането предотвратено

"Гребане наведете се ”Застанете с леко свити колене, широки в бедрата. Наведете се напред с изправена горна част на тялото и оставете ръцете си да висят изпънати. Сега дръпнете плътно лактите назад, така че ръцете ви да дойдат до вашите сандък.

Можете да направите това упражнение и с тежести в ръцете. Важно е гърбът да остане изправен, докато лактите се изтеглят назад. Погледът е постоянно насочен диагонално надолу. Изпълнете 2 серии по 15 повторения всеки. Продължете със следващото упражнение