Разкъсване на маншета на ротатора - Упражнение 1

Външна ротация на рамото: Ръцете се придържат към тялото, лактите са свити на 90 ° и опират в сандък. Дръжте ги фиксирани по време на цялото упражнение. Предмишниците се завъртат навън и назад, лопатките се свиват.

По време на упражнението е важно лактите да останат по тялото. Направете 2 паса с по 15 повторения. Продължете със следващото упражнение.