Розов корен (Rhodiola Rosea): Взаимодействия

Проучванията in vitro показват, че съставките на розов корен екстрактът има инхибиторен ефект върху различни ензимни активности (напр. CYP3A4, CYP19). CYP3A4 се използва за метаболизиране (метаболизиране) наркотици и CYP19 катализира синтеза на естроген. Взаимодействия с наркотици и храната са възможни, но досега не са наблюдавани в проучвания върху животни или хора. Следователно, поради липсата на данни, не взаимодействия познати.