Розов лишей (Pityriasis Rosea): Лекарствена терапия

Терапевтична цел

Подобряване на симптоматиката

Препоръки за терапия

  • Локална терапия (локална терапия) със стероид-съдържащи външни вещества (лекарства за външно приложение) се използва за лечение на сърбеж, ако е необходимо:
    • Не третирайте повече от 20% от телесната повърхност
    • Провеждайте терапия само за кратко време!
  • Вижте също в „Още притежава".