Ривипансел (GMI-1070)

Продукти

В момента Rivipansel е в клинично развитие в GlycoMimetics и Pfizer. Лекарството все още не се предлага в търговската мрежа.

Структура и свойства

Ривипансел (C58H74N6O31S3Mr = 1447.4 g / mol) е гликомиметик, разработен от изследователската група, ръководена от проф. Beat Ernst от Института по молекулярна фармация към Университета в Базел, в сътрудничество с GlycoMimetics.

Вещи

Rivipansel е антагонист на пан-селектин, който антагонизира и трите селектина (Е-селектин, L-селектин и Р-селектин). Селектините са гликопротеини, които медиират адхезията кръв клетки към ендотел.

Показания

За лечение на вазо-оклузивни кризи (VOC) при сърповидно-клетъчна болест.