Рисанкизумаб

Продукти

Рисанкизумаб е одобрен в Съединените щати и в много страни през 2019 г. като инжекционен разтвор (Skyrizi).

Структура и свойства

Ризанкизумаб е хуманизирано моноклонално антитяло IgG1, произведено по биотехнологични методи.

Вещи

Ризанкизумаб (ATC L04AC) има селективни имуносупресивни и противовъзпалителни свойства. Антитялото се свързва с p19 субединицата на човешкия интерлевкин-23 (IL-23), инхибирайки взаимодействието с неговия рецептор. IL-23 е естествен цитокин, участващ в възпалителни и имунни реакции. Той играе съществена роля в диференциацията, поддържането и активността на различни имунни клетки (като Т лимфоцити, Т помощни клетки). Взаимодействието инхибира освобождаването на възпалителни цитокини и хемокини. Крайният полуживот е в рамките на 28 дни.

Показания

Като средство от втора линия за лечение на умерени до тежки паметна плоча псориазис.

Дозиране

Според SmPC. Лекарството се инжектира подкожно: седмица 0, седмица 4, след това на всеки 12 седмици.

Противопоказания

  • Свръхчувствителност
  • Клинично значими активни инфекции, напр. Активни туберкулоза.

Пълните предпазни мерки могат да бъдат намерени в етикета на лекарството.

Взаимодействия

Живея ваксини не трябва да се прилага по време на лечението. Необходимите ваксинации трябва да се направят преди започване на терапията.

Неблагоприятни ефекти

Най-често срещаният потенциал неблагоприятни ефекти включват горна респираторен тракт инфекции, главоболие, умора, реакции на мястото на инжектиране и гъбични инфекции. Ризанкизумаб увеличава риска от инфекциозни заболявания.