Фрактура на ребро: медицинска история

Медицинска история (история на заболяването) е важен компонент при диагностицирането на реброто фрактура (фрактура на ребрата).

Семейна история

Социална история

АКТУАЛНО медицинска история/ системна медицинска история (соматични и психологични оплаквания).

  • Имате ли болка?
  • Къде е локализирана болката?
  • Имахте ли падане? Какъв беше механизмът на инцидента?
  • Изпитвате ли задух *?

Вегетативна анамнеза вкл. хранителна анамнеза

Самоанамнеза вкл. медикаментозна анамнеза

  • Предварително съществуващи условия
  • Операции
  • радиотерапия
  • Алергии
  • История на лекарствата

* Ако на този въпрос е отговорено с „Да“, е необходимо незабавно посещение на лекар! (Информация без гаранция)