Отлепване на ретината (Ablatio Retinae)

In отлепване на ретината (синоними: Ablatio retinae; Ablatio retinae с ретина некроза; Ablatio retinae с псевдоафакия; Ablatio retinae с некроза на ретината; Ablatio retinae поради сцепление; Ablatio retinae exsudativa; Ablatio retinae exsudativa с тумор; Ablatio retinae с отвор на ретината; Ablatio retinae с подковообразен отвор; Ablatio retinae с множество форамини; Ablatio retinae с дефект на ретината; Ablatio retinae с орална сълза; Ablatio retinae с дефект на ретината; Ablatio retinae с гигантска сълза (не orar сълза); Ablatio retinae със сълза; Ablatio retinae с кръгла дупка; Ablatio retinae non sanata; Ablatio retinae без дефект на ретината; Ablatio retinae без дефект на ретината; Amotio retinae; Киста на Blessig-Ivanoff; Възпалителна аблационна ретина ексудатива; отвор на ретината; подкова форамен; отвор на подкова на ретината; ретина подкова разкъсване без отлепване на ретината; разкъсване на подкова на ретината без отделяне на ретината; отлепване на ретината; отлепване на ретината с дефект; отлепване на ретината с разкъсване на ретината; отделяне на ретината без разкъсване на ретината; дефект на ретината; отвор на ретината; Фрагмент на ретината без отлепване на ретината; Разкъсване на подкова на ретината без отделяне на ретината; Дупка на ретината; Псевдокиста на ретината; Разкъсване на ретината; Разкъсване на ретината без отлепване на ретината; Кръгла дупка на ретината без отлепване на ретината; Отлепване на тракцията на ретината; Паразитна киста на ретината; Паразитна киста на ретината; Устойчиви аблационни ретини след операция; Пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината; Пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината; Отлепване на ретината; Отлепване на ретината с дефект; Отлепване на ретината без разкъсване на ретината; Дефект на ретината; Дупка на ретината без отделяне на ретината; Дупка на ретината с отделяне на ретината; Дупка на ретината без отделяне на ретината; Дупка на ретината без отделяне на ретината; Киста на ретината; Судоциста на ретината; Разкъсване на ретината с отделяне на ретината; Разкъсване на ретината с отделяне на ретината; Разкъсване на ретината без отлепване на ретината; Дупка на ретината без отделяне на ретината; Руптура на ретината; Retinoschisis; Ретиношизис с многослоен отвор; Регматогенни аблационни ретини; Регматогенни амоцио ретини; Кръгъл отвор на ретината; Кръгъл отвор на ретината; Schisisablatio; Сенилна ретиношиза; Серозна аблация на ретината без разкъсване на ретината; Серозна аблация на ретината без разкъсване на ретината; Серозна аблация на ретината; Серозна аблация на ретината без разкъсване на ретината; Серозна аблация на ретината; Серозна аблация на ретината без разкъсване на ретината; Тракционна аблация при стара аблация на ретината; Аблация на тракцията на ретината; Аблация на тракцията на ретината; Аблация на тракцията на ретината; Травматично разкъсване на ретината с отлепване на ретината; Травматично разкъсване на ретината с отлепване на ретината; Травматично разкъсване на ретината без отделяне; Синдром на изливен излив; Киста на ора серата; ICD-10-GM H33, -: Отлепване на ретината и разкъсване на ретината) е частично или цялостно отделяне на невроретината (вътрешните части на ретина на окото) от нейния снабдителен слой, пигмента на ретината епителий (pars pigmentosa, RPE). Отлепването на ретината е офталмологичен спешен случай! Може да се направи разлика между първична и вторична (поради други заболявания) форма на отлепване на ретината. Освен това могат да се разграничат следните форми на отлепване на ретината:

  • Ексудативна или серозна форма (серозно отделяне на ретината) - отлепване на ретината, причинено от проникване на течност като кръв или серозна течност между ретината и епителий.
  • Регматогенна форма (регматогенно отлепване на ретината) - отлепване на ретината, възникващо в резултат на разкъсване на ретината.
  • Трактивна форма (tractive Ablatio retinae) - отлепване на ретината, причинено от сцепление.
  • Туморна форма (туморна Ablatio retinae).

Най-честата е регматогенната (свързана със сълзите) отлепване на ретината, която може да бъде причинена, например, от удар в окото. Като специална форма Ablatio retinae falciformis congenita може да се появи при незрели новородени. Честотен пик: Болестта се проявява предимно между 5-то и 7-то десетилетие от живота. Разпространението (честотата на заболяванията) е 0.4% (в Германия). Честотата (честотата на новите случаи) е около 1 заболяване на 10,000 XNUMX население годишно (в Германия). Курс и прогноза: Ако ретината с нейните нервни клетки и фоторецептори (светлинни рецептори) вече не се доставя от контакта с пигмента епителий, може да настъпи непоправима загуба на функция. Степента зависи от продължителността и от степента, до която ретината вече се е отделила по време на диагностицирането. В най-лошия случай окото може да ослепее. Ако ретината се прикрепи хирургично, подобрение може да се постигне след седмици до месеци.