Рентгенолог: Диагностика, лечение и избор на лекар

Рентгенолог работи в медицинска област, която използва електромагнитно излъчване и / или механични вълни за поставяне на диагнози. За научни цели, както и в областта на научните изследвания, радиология се използва.

Какво е рентгенолог?

Рентгенолозите работят в различни подполета като диагностика радиология, който се разделя на неврорадиология и детска рентгенология. Радиация терапия и интервенционални радиология също са субспециалности. Днес рентгенологът е важен специалист в медицинската област. Благодарение на специално оборудване диагнозите могат да бъдат по-лесно потвърдени и терапевтични мерки може да бъде иницииран по-бързо. Първоначално за диагностика се използват само рентгенови лъчи. С течение на годините обаче технологията се е развила и днес освен рентгеновите лъчи се използват и други лъчи като електрони, гама лъчи или други йонизиращи лъчи. Рентгенолозите работят в различни подспециалности като диагностична рентгенология, която е разделена на неврорадиология и детска рентгенология. Радиация терапия и интервенционната рентгенология също са под-области. След успешно завършена медицинска степен може да се вземе петгодишен курс за допълнително обучение, за да станете специалист по радиология. Това включва определен брой прегледи на деца и възрастни и завършва с преглед за ставане на невролог.

Лечение

Рентгенолозите работят диагностично в повечето случаи. С помощта на образни техники като ултразвук или рентгенови лъчи, моделите на заболяванията и техните причини могат да бъдат открити и съответно лекувани. Рентгенологът играе важна роля в спешна медицина. Особено в случай на тежки наранявания или удари, трябва да се предприемат действия бързо и целенасочено. Рентгенологът може да създаде основата за хирургични интервенции чрез образни процедури. Извън спешна медицина, лечението при рентгенолог обикновено се извършва по препоръка от лекаря за първична помощ или други специалисти. Ако например има съмнение за тумор, рентгенологът се консултира за по-подробно изясняване. След инциденти с фрактури на костите рентгенологът решава дали е необходима операция или не. Друга важна област е покрита от радиация терапия. Използва се в рак терапия, например. Рентгенолозите обаче работят не само с пациенти, но и научно, като например при изследвания. Това прави напредък в технологиите и по този начин възможни по-добри възможности за лечение.

Методи за диагностика и изследване

Рентгенолозите използват разнообразно оборудване за диагностика. Най-известният е Рентгенов машина, която се използва предимно за изобразяване на скелета. Това може да се използва, например, за откриване на фрактури или за визуализиране на чужди тела. Контрастната среда може да се инжектира за по-прецизна диагностика. Тези вещества улесняват визуализирането на конкретни области като съдове. Най-важните прегледи тук са мамография, ангиография (изображения на съдове), урография (изобразяване на съдове, отвеждащи урина) и флуороскопия. Компютърна томография (CT) е друго важно диагностично устройство. Тя позволява по-прецизно и диференцирано изобразяване на тъканни слоеве и съдове. И тук понякога се използват контрастни носители. ЯМР предлага още по-добра възможност за изобразяване на меките тъкани, въпреки че усилията и разходите са по-високи. В допълнение към тези големи устройства, рентгенологът също използва ултразвук и сонография. В лъчетерапията се използват така наречените линейни ускорители. В този процес само определена област от тялото се облъчва с йонизиращо лъчение. Този процес се нарича телетерапия. В брахитерапия, от друга страна, източникът на лъчение се пренася директно върху или вътре в тялото. И двата вида терапия се използват при доброкачествени и злокачествени заболявания и се извършват от рентгенолог.

Какво трябва да знае пациентът?

Изборът на рентгенолог обикновено се влияе от времеви аспект. Особено в диагностичен план наличното оборудване и лекарите са решаващи и пациентът не е задължително да има възможност сам да избере рентгенолог. Разбира се, връзката между лекар и пациент също е важна. Въпреки това фокусът в рентгенологията е върху оборудването и оценката на изследването. Радиологията е почти винаги само междинна станция между диагностика и лечение. Често пациентът не посещава рентгенолога, тъй като той просто оценява резултатите от изследването и ги препраща на други лекуващи лекари. Само радиотерапия е по-дългосрочен въпрос. И тук благосъстоянието на пациента трябва да е от първостепенно значение. Ако възникнат разногласия между лекар и пациент, това може сериозно да повлияе на лечебния процес. В най-добрия случай директният разговор помага; в противен случай смяната на лекаря може да помогне.