Пулмология (респираторна медицина)

Пулмологията е дял от вътрешните болести. Занимава се с профилактика, диагностика и лечение на заболявания на белите дробове, бронхите и плеврата. Те включват например:

 • бронхиална астма
 • @ Хроничен бронхит и хроничен обструктивен бронхит
 • хронична обструктивна белодробна болест (COPD)
 • Белодробна туберкулоза
 • белодробен емфизем (разтягане на белите дробове)
 • тежка пневмония
 • белодробна хипертония (високо кръвно налягане в белодробните артерии)
 • плеврит (възпаление на плеврата)
 • кистозна фиброза (муковисцидоза)
 • Белодробна фиброза
 • Сънна апнея (нощни дихателни паузи)
 • Белодробна емболия
 • Интерстициална белодробна болест (заболяване на белодробната тъкан)

В отделението по пулмология на болница се извършват и изследвания за изясняване на неясни рентгенови и други находки. Това се налага при съмнение за злокачествени, инфекциозни или имунологични белодробни изменения.