Белодробна хиперинфлация (емфизем): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Малка кръвна картина
  • Диференциална кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин) или ESR (скорост на утаяване на еритроцитите).
  • Кръв газов анализ (BGA) - при съмнение за дихателна недостатъчност (респираторна слабост).
  • храчка диагностика - при съмнение за обостряне (обикновено влошаване на симптомите на вече съществуващи хронично заболяване).