Белодробна хиперинфлация (емфизем): Усложнения

Следват най-важните заболявания или усложнения, на които може да допринесе емфиземът (белодробна хиперинфлация):

Дихателна система (J00-J99)

Сърдечно-съдова система (I00-I99)