PTT: Какво означава вашата лабораторна стойност

Какво е PTT?

Измерването на PTT е лабораторен тест за проверка на кръвосъсирването. Използва се от една страна за диагностициране на нарушения в кръвосъсирването, а от друга страна за оценка на хода на някои лекарства.

aPTT (активирано частично тромбопластиново време) е модифицирана форма на изследване: тук коагулацията се активира в лабораторията чрез добавяне на фосфолипиди. Това позволява да се изследват други фактори, участващи в съсирването на кръвта.

Кога се определя РТТ?

Стойността на PTT в кръвта често се определя в клиничната практика при пациенти, които се лекуват с антикоагуланти като хепарин. Тестът позволява на лекаря да оцени ефективността на терапията.

Изследването се извършва и при съмнение за нарушение на кръвосъсирването. Такова подозрение възниква например при чести кръвотечения от носа, спонтанни синини (хематоми) или продължително кървене след наранявания.

Лабораторна стойност PTT: Кои стойности са нормални?