Прогноза | Болка с раменна артроза

Прогноза

Ако рамо артроза се открива навреме или обикновено се лекува добре, пациентите имат добри перспективи за положителна прогноза. Благодарение на съвременните терапевтични методи е възможно да се възстанови функционалността на рамото и да се получи болка под контрол, така че засегнатите от рамото артроза могат да възвърнат качеството си на живот чрез дисциплина и обучение. Въпреки това сътрудничеството и добрите консултации между всички участници са от съществено значение за успеха на терапията.

Отпуск по болест

Отпуск за рамо артроза винаги зависи от тежестта на артрозата, ограничението, което заболяването налага на засегнатото лице и вида на професията. Следователно професиите, които изискват физически труд, са по-трудни за управление артроза на рамото отколкото професии, които изискват само малко количество физически труд. Следователно лекарят, лекуващ пациента, винаги взема решение за индивидуален случай. Продължителността на отпуска по болест също може да варира от няколко седмици до няколко месеца.