Прогноза - колко време в отпуск по болест, колко време неработоспособен? | ТЕП на рамо

Прогноза - колко време в отпуск по болест, колко време неработоспособен?

Колко дълго пациент с a рамо ТЕП е в отпуск по болест, зависи от индивидуалния лечебен процес и условията на работа. След 3-4 месеца рамото трябва да бъде напълно използваемо отново в ежедневието, след този период е възможно отново да се работи на бюрото в офис. Ако работата изисква по-голямо физическо натоварване и натоварванията над 5 кг трябва редовно да се вдигат, необходим е по-дълъг отпуск по болест от около половин година. Може да се наложи работодателят да коригира съответно условията на труд. Обикновено реинтеграцията в работата се извършва постепенно, като първоначално съответното лице работи по 2-4 часа на ден, докато отново се достигне пълно работно време.