Прогноза - колко време сте в отпуск по болест? | Сълза на ротаторния маншет - причини, симптоми, терапия

Прогноза - колко време сте в отпуск по болест?

Прогнозата на заболяването зависи силно от индивидуалния лечебен процес. В резултат на продължително обездвижване след a ротационен маншет руптура, мускулите на ръката често са силно отслабени и отнема много време, за да се върнат в първоначалната си форма. В повечето случаи не е позволено рамото да се упражнява по-дълго от движението му.

След интензивно, индивидуално и последователно физиотерапевтично последващо лечение, функцията на рамото обикновено може да бъде възстановена много добре. Проблемите могат да останат в областта на работа над главата или при бързи реактивни движения. Трябва да се избягват спортове, които силно натоварват рамото, като някои спортове с топка, но също така и бойни изкуства.

A разкъсано сухожилие има по-висок риск да се разкъса отново. След a ротационен маншет руптура, човек обикновено е в отпуск по болест в продължение на 4-6 седмици, но понякога и до 3 месеца, в зависимост от професията. Трябва да се внимава, когато се връщате на работа, за да избегнете ново нараняване. Пълна оперативна способност може да се очаква след около 6 месеца.