Пробиотици: Оценка на безопасността

Няколко проучвания изследват приема на високи дози от пробиотици за дълъг период от време.

Към днешна дата не са установени странични ефекти при поглъщане на пробиотици. Дори при дози, еквивалентни на 1,000 пъти над нормалния прием, не са установени връзки между възникналите инфекции и приема на пробиотици.

Федералният институт за потребителите 3драве Защита и ветеринарна медицина (BGVV) също публикува изявление относно здравната оценка на изолирани бактериални щамове като концентрирани пробиотични храни /хранителни добавки. Според BGVV класификацията като „безопасна“ или „опасна“ за мнозина млечна киселина бактерии зависи от конкретния генетичен състав на въпросния щам и по този начин не може да бъде отнесен към вида като цяло.