Предменструален синдром: Профилактика

За да се предотврати предменструален синдром (PMS), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Диета
    • Недостиг на микроелементи (жизненоважни вещества) - вж. Профилактика с микроелементи.
  • Консумация на стимуланти
    • Кафе - прекомерен comsum
    • Алкохол (> 20 g / ден)
  • Психо-социална ситуация