Портална вена: структура и функция

Какво представлява порталната вена?

Строго погледнато, в човешкото тяло има две портални вени (vena portae): порталната вена на черния дроб (vena portae hepatis) и порталната вена на хипофизата (vena portae hypophysiales). Краткосрочната портална вена обикновено се отнася до тази на черния дроб. Това е една от вените и носи деоксигенирана кръв от коремната кухина към черния дроб. Дължината му е около шест сантиметра и лежи хоризонтално точно зад панкреаса.

Пункт за вземане на кръв от коремната кухина

Vena portae на черния дроб събира кръвта от тези вени и я захранва към черния дроб: като централен метаболитен орган, той обработва хранителните вещества от храната, които са били абсорбирани в кръвта в храносмилателния тракт. Абсорбираните лекарства и токсини, както и разпадните продукти от далака също се метаболизират в черния дроб.

Циркулацията на порталната вена

Всичко важно за този вторичен кръг на голямото кръвообращение можете да прочетете в статията Кръвообръщение на порталната вена.

Оплаквания от порталната вена

Други здравословни проблеми в областта на порталната вена включват наранявания, малформации и доброкачествени и злокачествени новообразувания.