Полиморфна лека дерматоза: Тест и диагностика

Полиморфна лека дерматоза обикновено се диагностицира въз основа на симптоми и медицинска история. Рядко хистологично (тънкотъканно) изследване на a биопсия (тъканна проба) трябва да се извърши.