Полиморфна лека дерматоза: диагностични тестове

Диагностика на медицински изделия не се изискват.