Полименорея: Усложнения

По-долу са най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе полименореята:

Кръв, кръвотворни органи - Имунна система (D50-D90).

  • Анемия (анемия)