Полиартроза: лекарствена терапия

Цел на терапията

Целта на наркотиците терапия за полиартроза е да облекчи болка и по този начин да подобри мобилността.

Препоръки за терапия

В зависимост от тежестта на заболяването и индивидуалните проблеми могат да се използват следните лекарства:

 • Аналгетици (болкоуспокояващи)
  • Некисели аналгетици
  • Нестероидни противовъзпалителни наркотици (НСПВС; нестероидни противовъзпалителни лекарства, НСПВС).
  • Селективни COX-2 инхибитори (коксиб).
  • Опиоидни аналгетици
 • глюкокортикоиди
 • Хондропротектори (протектори за хрущяли)
 • Други лекарства
 • Вижте също в „Други терапия".