Чума: Превенция

За да се предотврати чума, трябва да се обърне внимание на намаляването рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Ухапване от заразени бълхи
  • Директен контакт със заразени лица
  • Контакт със замърсена почва, екскременти
  • Контакт със замърсени трупове на животни
  • Вдишване на инфектиран материал (пневмонична чума)
  • Директно предаване от човек на човек чрез заразени аерозоли (пневмоничен чума).
  • Консумация на заразени материали