Чума: Преглед

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

 • Общ физически преглед - включително кръвно налягане, пулс, телесна температура, телесно тегло, телесна височина; по-нататък:
  • Инспекция (гледане).
   • Кожа, лигавици и склери (бяла част на окото) [Болезнено уголемяване на лимфните възли, особено ингвинална (слабинна), аксиларна (аксиларна) и цервикална (шийна) лимфни възли]
   • Корем (корем)
    • Форма на корема?
    • Цвят на кожата? Текстура на кожата?
    • Ефлоресценции (кожни промени)?
    • Пулсации? Движения на червата?
    • Видими съдове?
    • Белези? Хернии (фрактури)?
  • Аускултация (слушане) на сърце [тахикардия (сърдечен ритъм твърде бързо:> 100 удара в минута)].
  • Изследване на белите дробове
   • Аускултация (прослушване) на белите дробове [в белодробен оток: влажни, груби мехурчета хрипове, които при тежки случаи могат да се чуят без стетоскоп („бълбукане“ на белите дробове); на дишане звукът е отслабен].
   • Бронхофония (проверка на предаването на високочестотни звуци; пациентът е помолен да произнесе думата „66“ няколко пъти със заострен глас, докато лекарят слуша белите дробове) [повишена звукова проводимост поради белодробна инфилтрация / уплътняване на бял дроб тъкан (напр. напр. в пневмония) последицата е, че числото „66“ се разбира по-добре от болната, отколкото от здравата страна; в случай на намалена звукова проводимост (отслабена или отсъстваща): напр плеврален излив, пневмоторакс, емфизем). Резултатът е, че числото „66“ едва се чува, за да отсъства върху болната част на белия дроб, тъй като високочестотните звуци са силно отслабени]
   • Перкусия (потупване) на белите дробове [нормално до заглушено w. белодробен оток]
   • Вокален фремитус (проверка на предаването на ниски честоти; пациентът е помолен да произнесе думата „99“ няколко пъти с тих глас, докато лекарят поставя ръцете си върху сандък или обратно) [повишена звукова проводимост поради белодробна инфилтрация / уплътняване на бял дроб тъкан (его, пневмония) последицата е, че числото „99“ се разбира по-добре от болната, отколкото от здравата страна; с намалена звукова проводимост (отслабена: напр. ателектаза, плеврална кора; силно отслабена или отсъстваща: с плеврален излив, пневмоторакс, емфизем). Резултатът е, че числото „99“ едва се чува, за да отсъства върху болната част на белия дроб, тъй като нискочестотните звуци са силно отслабени]
  • Изследване на корема (корема)
   • Перкусия (потупване) на корема
    • Метеоризъм (метеоризъм): хиперсонорен звук.
    • Затихване на потупващия звук поради увеличен черен дроб или далак, тумор, задържане на урина? [Спленомегалия (уголемяване на далака) ?; хепатомегалия (уголемяване на черния дроб)?]
    • Хепатомегалия (уголемяване на черния дроб) и / или спленомегалия (уголемяване на далака): изчислете размера на черния дроб и далака [спленомегалия (уголемяване на далака) ?; хепатомегалия (уголемяване на черния дроб)?]
   • Палпация (палпация) на корема (корема) (нежност?, Почукваща болка?, Болка при кашлица ?, отбранително напрежение?, Херниални отвори?, Бъбречна носа, почукваща болка?) [Спленомегалия (уголемяване на далака) ?; хепатомегалия (уголемяване на черния дроб)?]

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.