Физиотерапия за синдром на удара в рамото

Физиотерапия за рамо синдром на удара има за цел да намали проблемите, причинени от синдрома, особено болка и свиване на сухожилия и тъкани. Използват се специфични упражнения, за да се гарантира, че глава of раменна кост вече не прищипва тъканите, сухожилия и връзки под акромион, като по този начин се създава повече пространство. Чрез изграждането на определени мускулни групи в гленохумералната става се осигурява повече стабилност и по-добро насочване. Криотерапия or шок вълновата терапия също може да бъде възможен терапевтичен подход при физиотерапевтичното лечение на рамото синдром на удара. Коя форма е избрана зависи от индивида и обикновено се решава от лекаря и физиотерапевта след консултация с пациента.

Физиотерапия за синдром на удара в рамото

Както вече беше посочено, целта на физиотерапевтичното лечение е преди всичко да се овладее болка и ограничения за движение и за изграждане на мускулатура (особено на ротационен маншет). Основният проблем с рамото синдром на удара е, че пространството между акромион и раменната кост глава е твърде малък, което притиска и уврежда структурите между тях. Така нареченият ротационен маншет от раменна става включва 4 основни мускула, които фиксират горната част на ръката в раменна става.

Затова за успешното лечение е важно да се тренират мускулите, които теглят глава of раменна кост надолу, така че пространството под акромион се увеличава. За тази цел физиотерапевтът ще осигури на пациента подходящи упражнения, което ще доведе до подобряване на симптомите, ако се извършва редовно. Освен това е важно да се тренира насочването на рамото, тъй като това често се нарушава при синдром на удар.

Основно отговорни за това са раменна кост намлява ключица. В случай на нараняване на рамото, ключица обикновено се движи повече, отколкото обикновено е необходимо. За да коригирате това, е важно да тренирате мускулите, които водят ключица както и изправянето на гръдния отдел на гръбначния стълб.

Можете да намерите упражнения за това в статията Упражнения срещу а гърбав. В допълнение към тези активни физиотерапевтични мерки съществуват и подходи за пасивна терапия, при които движенията се извършват предимно от лекуващия физиотерапевт, а самият пациент остава пасивен. Те включват мануална терапия, при която раменна става е мобилизиран, но също така мерки като топлина или електротерапия, точка на задействане масаж и може да се приложи класически масаж.

Как планът за физиотерапевтично лечение за синдром на удара в рамото изглежда, че се решава индивидуално за всеки пациент, тъй като няколко фактора играят роля. Те включват възрастта на пациента, обща здраве, всички предишни заболявания и вида и степента на нараняване. Статията "Синдром на импресиране на рамото Болка”Предоставя изчерпателна информация по тази тема.

Освен това е важно да се тренира насочването на рамото, тъй като това често се нарушава при синдром на удар. Това се дължи главно на раменната кост и ключицата. В случай на нараняване на рамото ключицата обикновено се движи повече, отколкото обикновено е необходимо.

За да коригирате това, е важно да тренирате мускулите, които водят ключицата, както и изправянето на гръдния отдел на гръбначния стълб. Можете да намерите упражнения за това в статията Упражнения срещу а гърбав. В допълнение към тези активни физиотерапевтични мерки съществуват и подходи за пасивна терапия, при които движенията се извършват предимно от лекуващия физиотерапевт, а самият пациент остава пасивен.

Те включват мануална терапия, при която се мобилизира раменната става, но също така мерки като топлина или електротерапия, точка на задействане масаж и може да се приложи класически масаж. Как планът за физиотерапевтично лечение за синдром на удара в рамото изглежда, че се решава индивидуално за всеки пациент, тъй като няколко фактора играят роля. Те включват възрастта на пациента, обща здраве, всички предишни заболявания и вида и степента на нараняване.