Фосфатидил серин: Определение, синтез, абсорбция, транспорт и разпространение

Фосфатидил серинът (PS) е естествен фосфолипид, чийто фосфорна киселина остатъкът се естерифицира с аминокиселината серин.

Метаболизъм

PS, като фосфатидилхолин, може да се синтезира ендогенно в достатъчни количества. Ако обаче има дефицит на аминокиселината метионин, витамин В9 (фолиева киселина), витамин B12 (кобаламин), или от съществено значение мастни киселини, достатъчно количество фосфатидилсерин не може да се образува от организма. като лецитин, фосфолипидът формира основната структура на клетъчните мембрани и по този начин е от съществено значение за мобилността и функционалността на всички телесни клетки.

Фосфатидилсеринът е изключително важен за мозък. Там се намира в особено високи концентрации в мембраните на нервните клетки.