Устойчивост: описание

Кратък преглед

  • Причини: Разстройство на мисленето, обикновено поради психично или неврологично заболяване, напр. депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, деменция и други
  • Кога да посетя лекар? Ако мисловното разстройство е забелязано от самия засегнат човек или от външни лица
  • Диагноза: медицинска история (анамнеза), психологични тестове и въпросници
  • Лечение: Лечение на първопричината, подходящи лекарства за заболяването или разстройството и психотерапевтични методи
  • Превенция: Ранна диагностика и терапия за намаляване на риска от прогресия на психичното заболяване

Какво е постоянство?

При постоянство, засегнатото лице се придържа към мисли, фрази, въпроси и думи, които са били използвани преди, но са безсмислени в нов контекст.

Мислите им кръжат около едно и също мисловно съдържание по монотонен, монотонен начин. Пациентът го повтаря стереотипно, защото не е в състояние да го завърши мислено. Преходът от една мисъл към друга е нарушен.

Персеверацията е едно от формалните мисловни разстройства. Това са нарушения на мисловно-говорния процес. Други примери за формални мисловни разстройства са забавеното мислене, неологизмите и проликсите.

Персеверация: причини

Депресивен синдром е терминът, използван за описване на състояние на депресия и намалена мотивация. Развива се например в случаи на депресия, стрес и нарушения в адаптирането или в контекста на други заболявания като сърдечна недостатъчност или високо кръвно налягане.

Афективното (биполярно) разстройство се характеризира с повтаряща се поява на депресивни и маниакални фази.

Персеверацията често се наблюдава и в контекста на деменция, например. Терминът деменция се отнася до непрекъснато намаляване на умствените способности.

Персеверация понякога се наблюдава и при пациенти с обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). Това психично разстройство се проявява под формата на натрапчиви мисли и компулсивни действия.

Упоритост: кога да посетите лекар?

Препоръчително е да посетите лекар, ако забележите, че вие ​​или някой ваш близък сте заседнали с монотонни мисли и думи и тези мисли постоянно се повтарят, въпреки че нямат смисъл в текущия контекст.

Персеверация: прегледи и диагностика

За да стигне до дъното на персеверацията, лекарят първо снема медицинска история: той събира цялата важна информация за появата на персеверация, разпитва за други симптоми и оплаквания и разпитва за всички предишни или основни заболявания.

Следващата стъпка в изследването на персеверацията е лекарят да направи психопатологична оценка (известна също като психиатрична или психологическа оценка). Лекарят се опитва да идентифицира психичното разстройство в основата на персеверацията по-подробно.

За да направи това, той ще прегледа външния вид на пациента (напр. спретнат, неподдържан, занемарен и т.н.), неговото поведение и общото му психическо състояние. Той задава конкретни въпроси относно определени симптоми като компулсивно поведение, халюцинации, депресивни настроения или проблеми с ориентацията.

В зависимост от подозираната диагноза могат да бъдат предприети допълнителни стъпки, например определени психологически тестове.

Персеверация: лечение

При пациенти с персеверации терапията е насочена към лечение на основната причина, като депресивен синдром или обсесивно-компулсивно разстройство. Освен всичко друго се прилагат и подходящи медикаменти и психотерапевтични процедури за съответното заболяване.

Устойчивост: превенция

Няма конкретна мярка, която може да се предприеме за предотвратяване на персиверацията. По правило това е израз на сериозно психично или неврологично заболяване. Ако не се лекува, съществува опасност психичните заболявания да се влошат и да представляват определени рискове за засегнатите.