Синдром на върха на патела - Упражнение 1

Мобилизация: Поставете се в легнало положение. Стегнете пръстите на краката и коленете и го изпънете отново. Другият крак може да работи успоредно или в обратна посока.

Петата остава постоянно фиксирана на пода. За да увеличи мобилността, крак се повдига и редува под ъгъл и се изпъва от легнало положение с другия крак. 3 x с по 15 повторения. Продължете към следващото упражнение.