Пастирско консултиране

Специално обучени църковни болнични свещеници са на разположение на пациенти, роднини и болничен персонал за дискусии. Някои от тях са пастори или подходящо обучени църковни миряни. Офертата се отнася за хора, които търсят отговори и утеха във вярата в кризисни ситуации, но също така и за нерелигиозни хора или вярващи от други религии (напр. мюсюлмани).

Задачите на болничното духовенство включват:

  • Подкрепа от роднини,
  • пастирска подкрепа на болничния персонал,
  • Религиозни служби, молитви, благословии на болни, сбогувания,
  • Участие в етични въпроси (комисия по етика, обсъждане на етични казуси),
  • Връзките с обществеността работят по етични въпроси, които засягат ежедневния клиничен живот и подхода на обществото към болестта и смъртта.

Информация за автора и източника

Този текст отговаря на спецификациите на медицинската литература, медицинските насоки и текущите проучвания и е прегледан от медицински експерти.