Болест на Паркинсон: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от медицинска история, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване

 • Бета-амилоид и тау протеин (в цереброспиналната течност) [виж по-долу, „Допълнителни бележки“].
 • болестта на Паркинсон генетичен тест - тест, който може да се извърши при съмнение за фамилна болест на Паркинсон; в момента са известни повече от 10 гена, чиято промяна може олово до болестта на Паркинсон; в Германия те включват предимно LRRK2 (ген локус PARK8) и Паркин (генен локус PARK2); вижте също „Причини“ / Биографични причини Индикации: Генетично консултиране може да се предложи по желание на пациента, ако.
  • Най-малко 2 роднини от 1-ва степен имат болестта на Паркинсон, или
  • В случай на изолиран-появяващ се Синдром на Паркинсон, има данни за проява на заболяването преди 45-годишна възраст. (Експертен консенсус) Ако се подозира моногенна етиология, може да се обмисли тестване на подходящи гени. (Експертен консенсус)
 • Пикочна киселина - като биомаркер за болестта на Паркинсон [повишените нива са свързани с намален риск от болестта на Паркинсон].
 • Скринингов тест за TPHA - скрининг тест за патоген за съмнения сифилис (луес).
 • Мед в серум
 • Малка кръвна картина
 • Параметри на коагулация като Quick или INR

Допълнителни бележки

 • Рутинните констатации на CSF и разширените рутинни констатации обикновено са незабележими при пациенти с идиопатични болестта на Паркинсон (IPS). Понастоящем анализът на CSF не може да потвърди IPS. (Експертен консенсус)
 • За когнитивно увреждане при пациенти с IPS може да се обмисли анализ на CSF за рутинни параметри, както и тау протеин и β-амилоид. При нетипични курсове може да се извърши рутинен анализ на CSF, в зависимост от съображенията за диференциална диагностика. (Експертен консенсус)
 • Алфа-синуклеинови отлагания в кожа (биопсия).