Болест на Паркинсон: Хирургична терапия

Ultima ratio е стереотаксична хирургия, при която се извършва обратима имплантация на дълбоки мозъчни електроди, обикновено в областта на ядрото subthalamicus, или евентуално в областта на globus pallidus internus или други специфични таламусни ядра.

Рядко се извършва необратима термокоагулация.