Остеосарком: хирургична терапия

In остеосарком, човек се стреми към отстраняване в здрава тъкан с граница на безопасност (граници на резекция без тумор).

Предлага се следната форма на хирургична терапия:

  • Широка резекция - метод на избор при злокачествени (злокачествени) костни тумори.
    • Процедура: широка и радикална резекция (хирургично отстраняване) на тумора с граница на безопасност 5 cm (проксимална (към центъра на тялото) и дистална (далеч от центъра на тялото)).
    • След отстраняване на тумора се извършва остеосинтеза (вмъкване на спонгиозапластика) или реконструкция на получения костен дефект, например под формата на туморна ендопротеза, костна присадка или мускулна, нервна и съдова заместителна пластика. За деца са подходящи растящи ендопротези (заместване на ставите).
    • Чрез използването на мега ендопротези сега рядко се налагат ампутации на засегнатия крайник („Ultima ratio“ (последна инстанция)).

Широк остеосарком и нискокачествен остеосарком обикновено се лекуват чисто хирургически, освен ако метастази са откриваеми.

Над 80% от остеосаркомите могат да бъдат оперирани по начин за запазване на крайниците.

метастази също се резецират.