Остеосарком: лъчетерапия

остеосарком не е много чувствителен към радиация. Въпреки това, радиотерапия (радиация терапия) се използва, когато остеосарком е неоперабилен или може да бъде отстранен само незначително или интралезионално (вж. „Хирургична терапия“). Препоръчителните техники включват интензивно модулирано излъчване терапия и протонна терапия.