Отворена рана: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване

  • Малка кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин).
  • Параметри на коагулацията - PTT, Quick
  • Тампони (в зависимост от причината за раната).