Ортопедия - Какво е това?

Специален подход на нашия сайт е, че чрез подробна информация вие можете да обсъдите различните терапевтични възможности с вашия лекуващ лекар и да участвате активно в оформянето на пътя на вашето лечение. Научно доказано е, че добре информираният пациент може да покаже над средния успех на лечението по-често от средно информирания неспециалист. Почти всички заболявания от областта на ортопедията могат да бъдат лекувани с консервативни терапевтични мерки. Само в изключителни случаи операцията е единственият начин за постигане на трайна свобода от симптомите.