Обидоксим хлорид

Продукти

Обидоксим хлоридът се предлага на пазара като инжекционен разтвор (токсогонин). Той е одобрен в много страни от 1965 г. Заедно с атропин, той е компонент на спринцовката ComboPen на швейцарската армия.

Структура и свойства

Обидоксим хлорид (C14H16Cl2N4O3Mr = 359.2 g / mol)

Вещи

Обидоксим хлорид (ATC V03AB13) може да реактивира блокираните ацетилхолинестерази, които се инхибират в тяхната функция от органофосфатите. Органофосфатите се намират например в инсектициди и са компоненти на С-оръжията.

Показания

За лечение на отравяне с органофосфати.