Носифицираща фиброма: лекарствена терапия

Терапевтични цели

  • Релеф на болка - некостният фиброма обикновено причинява болка много рядко.
  • Стабилизиране на костни секции при риск от фрактура
  • Изцеление

Препоръки за терапия

  • Аналгезия съгласно схемата на СЗО за постановка:
    • Неопиоиден аналгетик (парацетамол, агент от първа линия).
    • Нископотенциален опиоиден аналгетик (напр. трамадол) + неопиоиден аналгетик.
    • Опиоиден аналгетик с висока мощност (напр. морфин) + неопиоиден аналгетик.